is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 PRIJSVERHANDELINGEN VAN HET

Niets is natuurlijker dan dat , wanneer het vaste weefzel deezer klieren, door eenige uitwendige oorzaaken , het zij knellen , drukken, ftooten, als anderzins, gekwetst wordt, in dezelve ophooping en zwelling moet geboren worden. Alle kwetzing verlamt de veerkracht der vezelen, en maakt dezelve tot haare werking onbekwaam : gebeurt dit in eene klier , waarin de aanvoer van vocht voordduurt, en de kracht van voordlluwing ontbreekt, zo moet noodwendig dit vocht in dezelve ophoopen , en een gezwel voordbrengen; cn is het mij gegund te zeggen, dat ik geloove , ja voor mij zeker flelle, dat verhardingen in de borften die het gevolg eener uitwendige oorzaak zijn, meest, zo niet allen, verharde kliergezwellen der watervaten , dat is fcrofulen, en nimmer kankers zijn?

De kenmerken, dat door eene uitwendige belediging , deeze kliergezwellen in de borften zijn voordgebragt, zijn: dat wanneer de toevallen der Uiterlijke belediging geweken zijn, zig langzaam ééne of meerder kleine harde knobbelen, diepliggende , in de aangedaane borst vertoonen, die op het eerfte aanraaken, eene ligte gewaarwording van pijn geeven \ doch welke pijn langzaam vermindert, en eindelijk geheel onmeikbaar wordt. Bij eene meerdere vergrooting gevoelt men een bard, omfchreven, glad , rond of eivormig ge-