Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP

VAN DE

telegraphe,

Zynde eene opgaave van drie onderscheidene wyzen; waar op de Telegraphe van den Heere CHAPPE kan za-

mengesteld zyn. BENEVENS

DE BESCHRYVING VAN EEtf GEHEIME CORRESPONDENTIE MACHIENE;

WAAR DOOR MEN GEHEIME BRIEFWISSELING HOUDEN KAN, ZODANIG INGERICHT, DAT ZY DIE DE ZAMEN" STELLING, EN HET GE RUIK VAN BIE MAGHIENE KENNEN, NOOIT ■s. IN s T AAi am<, OM EEN BRIEF

)_\ OP DIE WYZE GESCHREEVEN, "\ TEONTCYffereN.

\ J DOOR

Yh COB de GELDER,

Fransch enDuitsch Kostschoolhouder, en Mathematicus te Rotterdam.

Te ROTTERDAM, By JOHANNES HOLSTEYN, Boekverkooper in de Hoofdfteeg* 1794,

Sluiten