is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw geinventeerde koopmans comptoir- en schrijfalmanach, op't schrikkel-jaar [...] MDCCLXXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de

A T 'E~R - G E T Y D E N.

Als de Maan nieuw ofte vol is, foo is 't hoog water, of> Vloed in defe navolgende Plaatfen, tat fulker ure als daatj byftaati 's-avonts en fmorgens; en .op't eynde dei Quartiesen is't ter contrarie laag water of Ebbe, op de navolgende! Plaatfen en rijden , mits dat alle dagen de Vloed een uur later korrrt, 'ten ware by Storm'of Spring- vloedt.

Ten 6 uren, voot Texel of Marsdiep, t'Antwerpen, Ten Gouda», Bremen, Hamburg.

Ten 7 uren , Texel op de Reede ,■ Bruffelie Vaart. -

Ten 8 uren, Wieringen, Mecchelen, Baasroede.

Ten9tiren, voor 'tvlie, Ko.liioxn, de ViiefTcheKtiflen, , Voor doOoftcs: en Wefter-Eems.

Ten. io uren', Calis , Eertswout, lledenblik.

Ten ii uren , Duynkerken, Nieuvrpooir, Dèlfzijl.

Ten ii uren , Ooiier.de , Enkhujfen , UrI:, Embdcn, Groningen, voor de Wefej cn Elvc . j

Teniuur, Vhflingen, ter Veer .'sluvs, Hoorn.

Ten ï uren , voor de Maas, Middelburg Biervliet, voor het Y op Pampus , Monnikkencl.iiir.

Ten iuren,. de,K'.iflen van Bifcayen , G.tliiTen, Porttigaali cn Spanje, in deSorlis, deWeft-kuft van Yerlant, Hitlanti cn Fayrhil; ai6 ookTci-Goes , Zierikzee , Katwijk en Noort; wijk, Amlteldam , in.de Sij;*p(?en Wilmftad.

Ten 4 uien, liergen op Zoom , Sardam, Rotterdam, Rtjï «hel, Santvoort, tullchcri de Hoofden en de .Maas.

Ten s uren, Dordrecht, Lilio, Petten, Spaiendam, Be-: .teiwijk.

P"a» de vier Getijde» defes J-aars 1788.

De Winter neemt fijn begin den 21 December, des voorleden Jaarii J78.7 favonts ten6urcn44 min. n akende alhier den kortften dag. ]

De Lc,nte fal beginnen den 10 Maart , favonts ten 8 uuren 48I tr.in. makende dagen nacht over de gehecle werelt even lang.

DeSortier begint den 2oJunij , iavonts ten 7 uutcn 44 min. ma*.; kende alhier den laneffen dag.

DenHerfft fal begtnnenden2aSeptember , fmiddags ten 12 uuren) 4^ min. makende dagen nigt als in de Lenteeven lang.

De Wintet bcg'u t den 21 December K fmorgens ten 4 uuren 8 win. , rhakendealHciden kortften dag. *

Soodaar eenige Jaar-markten, Treck-lchuyten of Schepen

38ti haar gefette tijden quamen te veranderen, heefrdegene daar aan gelegen is, het ons te laten weten, fullcn'taïl dan veranderen,

I

Pa*