Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURKUNDIGE

VERHANDELINGEN,

B E H É I. S E N IJ E

Verfcheiden opmerkcns-waardige en nieuwe ontdekkingen in liet

R Y K der NATUUR.

Te AMSTERDAM,

By C0RNEL1S GROENE WOUD. Boekverkooper op 't Water, over de Koornbeurs. MDCCLXXXI.

Sluiten