Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

AAN DEN

LEZER.

2^ iet hier waarde Landgenooten, een viertal van NATUURKUNDIGE VERHANDELINGEN , welke wy den Liefhebberen dier kundigheeden aanbieden. Zo dezelve het geluk mogen hebben aan den fmaak onzer Landgenooten te voldoen, zullen wymogelyk van tyd tot tyd , dit Werkje met foortgelyke ftukjes vervolgen, weshalvenwy hoopen, dat deze met genoegen zullen ontvangen worden.

LYS.T

Sluiten