is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van zijne excellentie [...] jonckheere, Ahrimanes, Typhon, Thammuz, Beelzebub, Ashmodæus, Sammael, Dæmon, Lucifer, de groote.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAF LUCIFER DE GROOTE. au

flaapen; waar ze een' geruimen tijd geen katten» viiite ontfing. — Maar om trend vijf jaaren daar na* kwam ze te woonen bij zekeren perfoon, met naame jacob roel , en daar gebeurde haar weder een andere klugt; want , terwijl ze eens bij zig zelve overlegde , om zekere fom , die heur vrouw haar gegeeven had om 'er iets voor te koopen, wel te befteeden, zo hoort ze, zonder iemand te zien, een item , die haar toeriep : fpeel en geef haar wat, gij mogt t'avond of morgen komen te huwelijken, dan hebt ge wat om aantetasten. Zij verhaalde dit terftond aan heur' meester, (want het was indedaad een braave meid, maar onze held was in ftaat om, op zo een manier, de beste meiden, te bederven,) doch de meester trachtte haar dit geval uit het hoofd te praaten , en zij ontgaf het zig ook. Maar dien zeiven avond nog, terwijl ze, naar bed'ZUÜende gaan, op de knie lag, om heur gebed te doen , werdt 'er weer geroepen : nog wilt ge niet toclaaten om uw meester en vrouw iels te gecven, daarom ook uw bakhuis vliegen zal vangen ; dat liep toen wat boozer; daar zal ik evenwel bij moeten weezen, dagt ze, en keek om , en ziet, ja, al zijn daO a gen,