is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDE WERKEN. 149

fternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht, is er bij den geringften waaren Christen het doelwit , en de reine dankbaarheid

de drijfveer van zonder dat hij ze im.

nier voor de hoogfte Heiligheid en Rechtvaardigheid in rekening zal brengen ten

waare dan om er verzoening in het bloed

van zijnen Borg over aftefmeeken ! Hij

heeft nu eenen fchat, dien de motte noch roest verderven kan , tot welken de dieven niet doorgraaven of dien fteelen kunnen — eenen te kostelijken mantel om zich voortaan met een wegwerpelijk kleed te bedekken. Das ziet gij dat waare deugd te

beöeffenen in de fchool van Jesus alleen

geleerd wordt zij heet daar heiligmaa-

king ; en in den Bijbel wordt juist gezegd, wat ik u zeide : dat waare deugd in betrek, king tot de zaligheid ftaat ; of, met andere woorden: dat niemand zonder heiligmaaking God zal zien.

1 k.

't Is goed dat er dit flant; anders zou men ligt in het denkbeeld kunnen koomen , dat de leer der verzoening aanleiding gave & 3 tot