is toegevoegd aan uw favorieten.

De waare volksverlichting, met opzigt tot godsdienst en staatkunde, beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d e

WAARE v o l k s v e r l I c u t I n g , met o p z i g T t o x

odsdienst en staatkunde, b e S C B o u W d in haren

Aart, oogmerken, grenzen, f, ronnen en gevolgen,

doo.-r.;.

'StUé h i e r o n y m u s van A l P h e n.

eerste gedeelte.

TÊ UTRECHT, i17t DE WËd! j. VAN TERVEEN EN ZOON. MDCCXCIII.