is toegevoegd aan je favorieten.

De vaderlandsche dichter, of Verzameling van gedenkstukken der vrijheids liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moet altoos lnoode buichlaarij

In Godsdienfts fteê haar zij beklcedcn,

Die immers zet aan wet en eedcn,

Bczwooren door haar mond, den klemmend' aan-

(drang bij.

De GQdsdienft kan alléén haar fteikcn,

Op haar doorluchtige oefenbaan,

En doen haar die ten eindpaal gaan,

-Geruft op haaren God, d'Aanfchouwer haarct

(werken.

Wij zien, van d' allervrocgften tijd

Des waereldronds, tot deeze dagen,

't Gcfchicdboek ieder blad gewaagen,

d Godsdienft! hoe gij vaak der fnoodften dek-

( kleed zijt.