is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

343 ZAAKEN VAN

Dan, Ed. Gr. Mog. Heeren .' zoude de eenheid van beftuur, befparing van kosten, en ver. betering der middelen van zelfs gevonden won den, zonder aan de fundamenten van een zoo delicaat gebouw te tornen, veel min totaal te fubverteeren , als zoude zyn het affchaffen van de tegenswoordige Collegien, en het oprigten van een Zeraad , waar door wy ' meenen, dat die eenheid eer nog meer verwydert dan bevordert zoude worden, door dien maar vier van de zestien Raadsplaatfen aan Holland zyn toegefchikt, en dus door de meerderheid, de geheele klem van directie in handen van Gedeputeerden der andere Provinciën vervallende, zelfs de goede intentien en bedoelingen der Gedeputeerdens , om de Marine te herfieüen, een verkeerde ui-flat zou Ie nemen. Vermits dezelve totaal in inactiviteit moet geraakett. Het geen de minst doorzigtigen by den eerde opflag zal remarqueeren, zoo men wel wil confidereeren, dat ir» het milde van de laatfte zoo kostbaaren O >r!og zommige Provinciën niet, andere zeer langhaam hebben geconfenreerd , (en nog weynig gefurneerd) ïn de zaaken van de Zee, en dat zedert die tyd geen Provincie hoegenaamd buiten H >1land gave Confenten heeft gedragen , moet dan het gevolg daarom niet zyn , dat die meerderheid van Gedeputeerdens , het werk der Èquu pagien zal moeten teegen gaan , laat ftzan'die te bevorderen ? en moet dus doende de Marine niet te gronde gaan ?

En op een tyd dat de Bondgenooten zig van de Marine onttrekken, de geheeien last van dezelve op de fchouders deezer Provincie overfchuyveu , waar aan zoo vele fcharten worden geïmpendeerd , die zelfde Provincie al de kiem cn kragt van het bewind en directie over dezelve zoo in eens Ontwringen?

Egter hoe zeer uit al het voorgaande genoeg confteerd ., dat wy het niet met'Heeren Gedeputeerdens eens zyn in de verwagting van alle

de