is toegevoegd aan je favorieten.

Reize naar de Oost-Indien en China in de jaaren 1774-1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li8 Reize naar de Ooft-Indiën en China,

alwaar de drie groote Goden aangebeden worden onder de gedaante van eene ilang met duizend koppen. Het feest van Ananda-Vourdon , dat men, daags voor de volle maan van de maand Pretachi of October , aldaar ter hunner eere viert, lokt altyd eengrooten toeloop van volk daar henen, dat geene plaats zoude hebben, zoo zy, die daar koomen, de drie vereénigde magten niet aanbaden.

Vichenou zelf wordt in zyn tempel van Tircovelour, onder die drie eigenfchappen aangebeden, en draagt den naam van Olegerlanda-Pcrounal.

§ I-

BROUMA.

Brouma , die als God de Schepper (a) befchouwd wordt, heeft egter noch tempel, noch eerdienst, noch aanhangers (b); maar de Bramaanen wenden

zig,

(V) Hy is ook bekend onder de naamen van Bruma, Brahma, Bramma, Birmah, Birm, Brema. Alle deeze woorden worden met dezelfde letteren gefchreven, en verfchillen alleen in uitfpraak.

(£) Men leest in de vertaaling, welke de Heer de Messain liet vervaardigen van de geheknnisfen van den tempel van Cheringuam (toen hy in die Pagode , van welke de Franfchen een fort gemaakt hadden, het bevel voerde) dat Brouma oudstyds tempelen hadt, gelyk Chiven en Vichenou , en dat men hem eenen afzonderlyken eerdienst bewees