is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 VERZAMELING van STUKKEN, Uw Edele Mogende Onderdanige;Dienaar, Was getekend. A. F. Cramer,

in margine ftond Arnhem den 27. Maart 1771. Het Opfchrift was.

Edele Mogende Heeren, Myn Heeren die Raden des burftendoms Gelre en Graaffchaps ZuU plien. r

N. 14. MISSIVE aan A. F. Cramer thans

commanderende het Guarnifoen binnen de Stad Arnhem.

Eerentpeste en Manhafte, byzondere goede Vriend.

Wy hebben deefe morgen in onfe Vergade-

nnge wel ontfangen UEd. Misfive van heden,

waar by UEd. uit hoofde van de ordre van fyn

Doorlugtige Hoogheid ontfangen , nogmaals

komt te infteren op de overgifte van den thans

w-f, Xf7 §evangc™sfe gedetineert fittende Willem Olthuis.

Het doet ons leet, dat Wy ons voor als no<*

buiten itaat bevinden om ons op UEd. verfoek-

te kunnen expliceeren, en dus voor 't teerens-

vvoordige niet anders aan UEd. kunnen refcri-

beeren, dan dat wy alle dagen het rapport van

de