is toegevoegd aan je favorieten.

Graaf Koningsmark treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VYFDE B E D R Y F.

195

bediendens lang te vergeefsch weder tot zich zelve zoeken te brengen — op het gelaat van eenigen is verbaasdheid, maar op verre de meeflen medelyden uitgedrukt; maar de gelaatstrekken der Gravin zyn

boven alle anderen fterk zy

fchynt, van het oogenblik af, dat Koningsmark nederflorte, een geheel ander wezen te zyn; zy ft aart het ligchaam onophoudelyk aan —• haar gelaat flaat vreeslyk ontroed — een fchrikkelyke verflyving keept alle haare leden bemagtigd*)

HERTOG.

( Hy breekt, met een nog niet verzadigde woede hetplegtig Jïilzwygen.)

Ongehoorde , ontzettende verradery! daar

moeten nog meer medepligtigen zyn. Ik wil het ganfche affchuwelyk geheim ontdekken, om he* met bloed uit het aandenken der menfchen uit te wisfchen. Waar zyn de bedienden der Hertogin? waar is Louife? dat fchepzel moet 'er gewis van weeten. Maakt terflond, dat zy hier komt.

(Eenigen verwyder en zich.)

N ' KEN