is toegevoegd aan je favorieten.

Dichtlievende verlustigingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREELEN. 155

Wie alszins, bedaard van zin, Leering trekt uit de ondervinding,

Acht hier zyn geboorte min Dan den dag der zielöntbinding.

Bouwt een Dwaas op ydelheên, Godgezinde Wyzen weeten

Dat gy aanvangt met geween, Dat ge in moeite word bezeten.

Wie zyn dagen wyslyk telt, Tyd door vlyt weet uit te koopcn,

Mag , hoe ras gy heenen fnelt, Billyk op een beter hoopen.

Zyt ge een oefenfchool der deugd, Zweeft ge op heilbefpiegelingen,

Daar ge u in den dienst verheugt Van den Oorfprong aller dingen;

Zyt gy God' dus toegewyd, Die u heeft aan ons gegeeven,

Word vry, door den vluggen Tyd,

Dan geduurig voortgedreeven!

V 2 WordL