is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrindenraad, of Het welgelukt ontwerp; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 DEVRINDENR.AAD,

wellenthal.

't Is een recht peinshoekje; niet waar, Louïze?

Fr. louize. Men kan op alle plaatfen peinzen, lieve oom.

de pastoor. Ja, maar de ftïlte , die hier heerscht, geeft dit plaatsje toch met recht de voorkeur boven andere plaatfen.

Mevr. lindenberg. Ik, voor my, peins nimmer. Ik verkies alleen dit prieeltje om een weinig uit te rusten als ik vermoeid ben.

de p a s t o or. Het peinzen ftaat freule Louïze wel. Peinsde gy op iets ernstigs, freule?

Fr. louize. Op iets zeer ernstigs, mynheer pastoor.

lindenberg.

De duivel haal' me, Louïze! al te ernstig te peinzen is niet goed ; wel, Wellenthal ?

WELLENTHAL.

Waarom niet, broeder Lincenberg? de zaken kunnen 'er naar zyn.

de pastoor.

In ernstige zaken moet men niet ovcrylend te werk gaan: men mag wel bedaard en voorzigtig handelen.

w e l