is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 156 )

de voorwerplyke rede gedacht, dan is niets zoo zeker, als, dat myne redeneering valsch is, en van zelve verdient verworpen te worden.

Veröorlof my,Hoog-geleerd Heer, hier op aan te merken, dat, indien ik my , hier, aan eenige verwarring in de termen heb fchul lig o-e_ maakt, noch ik, noch iemand , zoo ik meen ,\j H. G. zei ven daar van kan vry pleiten. Ik bid U, Myn Heer, in welk eenen zin wil U H. G. verftaan zyn, wanneer ik U H. G. (V) hoor zeggen: de rede is niet bedorven , maar echter ongenoegzaam tot zaligheid? Het onderwerp, waarvan gefproken; wordt, is, naar uw' eigen verklaring, de voorwerplyke rede.; in dezen zin is de rede niet bedorven — dit gezegde past zeer wel op de voorwerplyke rede. - Maar nu,Myn Heer, het volgende : zy is echter ongenoegzaam. Wat wil dit zeggen? Is de fchakel van waarheden, gelyk U H. G., met my, de voorwerplyke rede befchryft, niet genoegzaam voor een mensch? Neen, zegt Gy, bmtengewoone openbaring bykomen. Goed • ik za] dit eens voor een oogenblik toegeven;'hoe veel 'er ook anders tegen deze onderftelling icliynt te kunnen worden ingebragt: ik zal

ze3jrs

Brief, bl. 15.