is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEKfT GÉLÜKKTG. s^

ter doet de deugd ons al dat geluk fmaken, waar voor wij, voor zo verre wij menfchen zijn, wier redeniet geheel gezuiverd, wier verftand aan talrijke dwalingen onderworpen is, en wier harstochten aanhoudendftormen, immer vatbaar zijn kunnen. — Zo zien wij derhalven den man, wiens rede door de waarheden van den geopenbaarden Godsdienst onderfteund en verlicht word, in den kring, waarin de Voorzienigheid hem plaastte, onvermoeid , en met eene waare te vredenheid des harte, voorttreden. Even zeer van het ongeloof dan wel van het bijgeloof verwijderd , erkent hij met diepen eerbied de voorfchriften der Goddelijke wille, hunne noodzakelijkheid en invloed op het welzijn van zijn leven: Ja, alware het ook, dat degetrouwe opvolging van dezelve hem niet, door het geloof, eene rijke vergelding in de ecuwigheid toelegde, zou hij echter nog voldoening in zijn eigen hart vinden door de bewustheid, dat hij naar den regel van recht en billijkheid heeft gehandeld, en dit doet hem dan ook de voorfchriften van den Godsdienst , door de ftem van het geweten nader aangedrongen, met eene blijmoedigheid gehoorzamen, welke zijn levenspad alom metro.

■P 2 zen