is toegevoegd aan je favorieten.

Zanglievende uitspanningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho Z IE V E EL en M E R K I-I A R T. f W E E Z A N G. EERSTE AFDEELING.

Z1EVEEL.

Mijn Merlrimt, ik verneem, hoe vrienden vrolijk treeden. Elk zoekt dien hij bemint: Wat al vermaaklijkheden Verfehaft het vriesfaizoen den kouden wandelaar! 'k Zie u ook hier, mijn vriend, in dit denkwaardigjaar. Gelijk zoekt toch gelijk: Wij, eens in trant van denken, Gaan zaamen: Laat ik u mijn' arm tenueunzelfchenkenj 't Is glad op 't ijs.

MERKHART.

Ja wel — en wijl ik ligtiijk glij, Zoo bond ik fpooren aan — vertrouw uw' arm aan mij, Te meer —ik merk gij hebt uw fpooren 't huis gelaaten: 'Er past voorzigtigheid op zorgelijke ftraaten; Men glipt zoo ras.

zi eveel.

't Is waar: ik heb niet wel gedaan j Maar zal omzigtig zijn op glibberiger baan.

WERK-