is toegevoegd aan je favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEL VAN DRIEËN, iftg

S- 9-5- I" Ik had bijna eene andere aanmerking gemaakt, Meester! welke uwe beftraffiug met geen minder recht verdiend zoude hebben. Ik zag niet, dat de regel van drieën in deeze reekening de hoofdrol fpeelde>; dan bij nader inzien blijkt dat bovenftaande Hellingen , als bij voorb.

Miag. St. St. Beste wijn 20 x 6 == 120 prijs der beste wijn, CS- 920. ) niet dan ingewikkelde regels van drieën zijn, welke uitvoeriger deeze gedaante zouden hebben.

Ming. Ming. St,, St.

1 : 20 = 6 : a?=r 120 ftuivers.

Ik vleij mij dus de zaak wederom begreepen te hebben, zo als ik door het oplosfen van eenige vraagen, welke Gij mij zekerlijk zult opgeeven, hoop .te toonen.

§. 926. M. Zie dan hier de volgende.

A. Als men 24 mingelen wijn van 6 ft. het mingelen, en 32 mingelen van 4 ft. het ming. bij elkauderen doet, welke zal dan de waarde van ieder mingelen in het mengzel zijn ?

G. Zo men bij bovenftaande mengzel (A.) nog 8 ming. van 5 ft. het ming. bij goot, op hoe veel zoude dan ieder ming. van het mengzel komen te ftaan ?

C Indien men nu bij boven gemeld mengzel, (A,J) in de plaats van wijn van 5 ft. het ming. ( B ) 8 ming. water had bij gedaan , welke zoude als dan de prijs van ieder ming. des mengzels geworden zijn ?

D. Als men 16 tonnen bier, van ƒ 8 de ton, vermengt met 12 tonnen bier, van ƒ6 de ton, M 5 op