is toegevoegd aan je favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 NADERE TOEPASSING VAN DEN

op hoe veel komt dan de ton van het vermengde bier te (laan ? ö

E. Zo men bovengemelde 16 tonnen bier fD.") met 4 tonnen water verdund had, welke zoude dan de waarde van ieder ton geweest zijn?

F. Gefield zijnde dat men die 16 tonnen (D ) onder aó tonnen bier, van ƒ 4 de ton, gemengd had; boe duur zoude dan het gemengde bier bij de ron , te ftaan komen ?

§. 927. Men bebbe 4 mark. en 2 oneen zuiver goud, en menge daar 17 oneen koper onder; de vraag is naar de gehalte van het gemengde metaal : dat is, men vraagt, hoe veele caraaten fijn goud ieder mark van het mengzel houden zal ?

Zie hier de oplosfing op twee verfchillende wijzen, en wel eerst gelijk boven. (§. 922.)

Mark. Onc. Mark. Car. Fijn goud. 4 - 2 = ±\ x 24 = 10a Koper. 17 = 2i x o = o

6| 102

; /8

51 ... . / 816 /16 caraat.

Op eene andere wijze.

Mark. Onc. Goud 4 - a Koper 17

— Mark. Onc. Mengzel6 - 3 houdt 4 - a fijn goud, wat houdt dan het mark ?

Mark.