is toegevoegd aan je favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEL VAN DRIEëN. igpr

Mark. Onc. Mark. Onc. Mark. Caraaten. • 6- 3:4-2=1 : x

8 8 .8

51 Onc. : 34 Onc. = 8 Onc. : x

17/

3 : 2 =8 ; *

2x8 16

Komt x = = — Onc. = 16 caraaten.

3 3

§. 928. Zeg mij voorts

A. Welke de gehalte zijn zal, als men bij 3 mark. 4 onc. goud, van 23 caraaten, 7 oneen; koper fmelt ?

B. Hoe veele caraaten fijn goud het mark zal houden van eene gemengde klomp, beftaande uit a mark. 6 oneen goud, van 22 caraaten, en 4 oneen koper, onder eikanderen gefmolten ?

C. Welke zal de gehalte van eene Itaav goud zijn, welke uit 3 mark. a onc. en 8 greinen goud, van 21 caraaten, en 1 mark, 7onc. 4greinen goud van 19 caraaten , zamen gefmolten is?

D. Welke gehalte geeven 3 marken en 5 oneen zuiver goud, als 'er ii mark. goud van 20 caraaten onder vermengd worden?

E. Zo men 12 oneen koper onder 6 mark. fijn zilver fmolt. hoe veele penningen fijn, of wezenlijk zilver, zouden 'er zich onder het mark van het mengzel bevinden?

F. Van welke gehalte zoude zilver zijn, dat uit 11 oneen fijn , en 1 once koper zamen gefmolten was ?

G. Van welk een alloi zal een baar , of ftaav, Zilver zijn, welke ontftaan is uit de zamenfmeltjijg van 4 mark, $ oneen zilver van 11 pennin-