is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER HEIDENS.

97

„■kinderen. Zij God bevolen. Datum Leipzig „ zondag voor vastenavond. 75,

HANS N."

Wij gaan nu over tot andere werken der Heidens, waaraan beide geflagten even veel aandeel neemen. En deze zijn het houden van herberg in Spanje (1), Muziek, voornaamlijk in Hongarije en Turkije (2), het goud wasfchen in Zevenbergen, in het Banaat, in Moldavië en Wallachie. Voor dezen dreeven ze ook hier en daar fluikhandel (3), en drijven hem waarfchijnlijk nog, al is het, dat geen laater fchrijver daarvan gewag maakt.

Het Muziek, laat de Heidin zo wel, als haar Man, bij vrolijke partijen hooren. Een. hunner gewoonfte inftrumenten is hun zo genoemd Cymbaal, beftaande in een overtrekzel van fnaaren over een' zangbodem, die menigmael flegts een bord is. Op deze fnaaren wordt met 2 roedjes geflagen, en zo de viool vergezeld. Door de laatfte heeft zig reeds menig een onder dit volk beroemd gemaakt, en het zomwijlen zo ver gebragt,

dat

(O Twiss Veyage , Chap. 87. p. aos. „ II y en a beaucou»

„ qui tiennent auberge dans les villages, Sc des petites villes." Zie mede p. 206. 158 en 261. Zulke waarden houden zomwijlen zelfs een Franfchen kok. „ Je logeai è Grenade dans une au„ berge tenue par des Bohémiens: mals un traiteur francais neut », y poft''1 e manger"

(2) Peysonnel en nieeühr. loc. cit.

(3) „ Exercent artes manuarras, quibus fe tuentur, uti Sc „ coëmendis dividendisque, quae clanculum ad ipfos deferuntur, „ Biercibus.'' jac» tollh Epistolae itl»er«r, epitt. V. fag, fl»i?

G