is toegevoegd aan je favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

BttÜSgEL.

Eenige dagen agter dert ander' zyn wy in beweging geweest, om de Stad te bezichtigen. Zy is zeer onregelmaatig gebouwd. De ftraten lopen links, en regts, en krom, door elkander; veelen intusfchen zyn taamlyk breed, en, over het geheel genomen, ziet men fchoone, ten minften fterk gebouwde , huifen , die eene zeer goede vertooning maaken. De meeste Burger-huifen zyn, naar de ftraat toe, vry fmal, en met gevels voorzien , die trapswyze in de hoogte toelopen. De groote, zwaare gebouwen uitgezonderd , is bykans alles, zo als in de overige Brabandfche fteden, wit geverwd. Het terrein rondom het Park is één der fchoonfte pleinen, en zou in elke groote Stad daarvoor gelden. Het

wordt