is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Albert aan zijnen vriend, van het begin zijner verkeering met Charlotte. Tot haaren dood

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 BRIEVEN van ALBERT,

met den noodlottigen kogel mikte! — Mijn ftrëngé blik noodzaakte eindelijk charlotte, hoe zeer zij zich hier ook tegen fchcen te verzetten , om mij volkomen te geboorzaamenI — Ach! . . . ware het mogelijk geweest, haar te zien, terwijl zij doodsbleek en beevende de pistolen aan uw bedienden overgaf — voor zeker zoudt gij dan uit mededoogen deze ijzelijke uitdrukking doorgehaald , en het gevoel uit uwe ziel verdreven hebben, waar door u dit werd ingegeven. Dan,'kan men zich nog wel verwonderen, dat in een oogenblik van zulk een geweldigen zelfsftrijd, van verwarring van zinnen, en de ontzettendfte gewaarwordingen , zijn oordeel dwaalen moest! — Mijn „ hart" — zegt wi.rthf.r— „heeft zich „ menigwerf het verfchrikkelijk denkbeeld gevormd, om uwen Echtgenoot, om u, om

,.. mij