is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen ter bestiering van opregte christenen, bij de tegenwoordige tijdsomstandigheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïü"8 Leer rite over

„ eene nieuwe aarde, eenmaal het gelukkig eil „ heerlijk verblijf der regtvaardigen."

B. Ontvouwen wij hunne meening een weinig ns,der — Petrus tekent de hope der Christenheid op het toekomend leven: wij verwagten nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, in welke geregtigheid woont — Ilij meld den grqnd daar van: naar zijne belofte.

a, De verwqgting der gelovigen word door hem —* in haar voorwerp — en in Iiaaren eigen aart, aangemeld.

j> De voorwerpen die zij bejiendig in het oog hebben, zijn, nieuwe hemelen cn eene nieuwe aarde, in welken gcrcgiigluid woont — i) ,. wat betekenen „ hier deze nieuwe hemelen en nieuwe aarde ? zijn zij eene leenfpreukige befchrijving van den ftaat „ der Christenheid hier op aarde in het laatst der 9, dagen? of tekenen zij den zaligen hemel? of moes, ten zij cigtulijk yerftaan worden, van eene vert, nieuwde aarde en den hemel daar van zigtbaar?" giet daar ccne natuurlijke bedenking die wij met pen woord tot verftand van Petrus taal behooren te

beantwoorden zij zijn geene affchildering van

den laatften, gelukkigen kerkftaat op deze aarde: want zij worden gevoegd bij de aankondiging van den dag des oordeels, en overgefteld tegen de ontjlooping der tegenwoordige aarde die dan gebeuren zal; bij gevolg hoort dit uitzigt bij de toekomende inrigting te huis — zij befchrijvcn den hemel der hemelen niet: want zij ftaan over tegen de ontbinding Yan. 4M tegenwoordig benedenrand; zij