is toegevoegd aan uw favorieten.

Dicht en tooneel oeffeningen, door het genootschap Sine labore nihil.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 KEES WORM DE GROOTÈ,

A G T S T E BOEK.

Uit Boek bevat veel ftoffe en weinig verhandeling, om den Lezer vooral genoeg te denken over te laaten.

vt nogecnraadfel, zelfs in deez' verlichte dagen ,

Of Kees heeft, om den dood der Oud'ren, rouw gedraageti:

Verwaande Wijsheid gist, op onderftelde rcên,

Opgronden even flerk of zwak voor ja, als neen:

Men vraagt: „wat heeft toch Kees door hun vertrek „ verlooren ?...

„ Welk eene erkentenis kon hem tot droefheid fpoo„ren? " —

„ Maar," zegt men, „ dagt Hij niet, van wien Hij 't leven „had?" —

„ Van wien ? " is 't andwoord weêr, „ wel! van Ismenes ,,fchat."

o Zangeres! poog niet dit doolhov in te dringen, Ontwijk deez'zwaarigheên, deez klip voor vorderingen; Volg liever uwen Held daar heen, waar Hij uw ftoiT Verre overtreffen zal; volg hem na Mimas Hov.

N *>•