is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L F S P E L. 217

ACHTSTE TONEEL. TERVILLE, NERINE. Nerine, ffcbielyk uitkomende.) .

"^W^aar is dan al het volk? Picard! Gcrmon! Latieur!

Terville.

- Hoe zyt gy zoo ontfteld ?

Nerine.

Ik zal het u zeggen myn heer; ik beef 'er van, en met reeden. Op het ogenblik komt hier een oude gek aan: hy hiet Saingerans: haauwelykS was hy uit zyn rytuig gekomen, of hy liep na dc plaats, daar ik was en bekeek my met veel oplettendheid.

Terville. ö ! Dat geloof ik waarlyk wel.

Nerine.

Hy liep rondom my met een tuurglaasje in

dc hand: ik wilde vluchten —hy volgde my; — , zyn gelaat ontfteldc my —■ de drommel! welk

een oude kaerl! cn wat is hy gaauw! Hemel! ' daar is hv! ik vlucht, f Saingerans op bet toneel

komende 'ziet Nerine vluchten; hy volgd haar met ■ de oogen en met bet tuurglaasje, tot tujfcben de

fcbenncn.~)

NEE-