is toegevoegd aan uw favorieten.

Clarissa; of, De mislukte boosheid, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j?4 CLARISSA; o?|

Ontvang van my een fchat

Die alle waarde in zig bevat ——

De rechter van myn hart doet my zyn gunst reeds fmaaken :

Ziedaarmynloon, Mynheer, 't zal my gelukkig maaken.

WILLIAMS.

Gy vlyt myn ziel vergeefsch: Marianne is mooglyk nooit Zona aan't graf geweest, haar rol is haast voltooid

d o R i m o n t.

Zo heeft dan Diederik u reeds 'tgeval doen hooren?

diederik, tegen Dorimont' Verfchoonmy! ik heb niets

williams.

Waar fpreekt gy van, Mynheer ? Om myn Marianne in haar onfchuldig bloed te fmooren Uehoeft Hechts één geval, één oogenblik, niets meer: De broeder van den Graaf, die beul van myne dagen , Van dien doemwaardigen, die door de onfchatbre hand Van myne gade, in 't heetst van zyne onkuilche brand, Zo moedig werd ter neêrgeflagen, Volgt my reeds van naby, en heeft gewis ontdekt Dat ik thans by u ben, om 't voorwerp myner liefde Te omhelzen, en te zien bezwyken— opgewekt, Ontvonkt totedie wraak , die my reeds lang doorgriefde,

Wenschte ik

Mev. williams. Verfchriklyk nieuws! Myn dierbaare echtgenoot' Zou ons de hemel dan op nieuw te zaam verbinden, Om ons voor eeuwig wéér te fcheiden door den dood?

williams. Wat zorgen u verblinden,