is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige bijdragen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

yerzogt vyordende, met Solemneelen Eede te beves. tigen.

Aldus gedaan en gepasfeert binnen Rotterdam ter prafentie yan Jacob Smits, en Adriaans vanMechelen als getuigen , die de minuute deezes nevens den Comparant en mij Notaris hebben onderteekend. Onder Mond,

Quod Atttfior,

Was geteekent,

y. P. Beijerman; Not. publ.

Laager Hond.

CCompareerde vo«r de ondergefchreeven Schepenen der Stad Rotterdam, Fredrik Esfer, Dcpofant in de voorenflaande Atteitatie gemeld, dewelke verklaarde onder folemneelc Eede hem Depofant afgenomen als regt is, na dat hem de voorenflaande Atteftatie van woord tot woord Was voorgelezen den gebeden inhoud van dien waar en waaragtig te zijn cn daarbij te perfift.eeren, zeggende de Depofant.

Zoo waarlijk helpt mij God Almagtig.

In kennisfe der waarheid, hebben wij Schepenen voornoemt deezen met onze gewoonen Signatuurc onderteekent op den n. April 1784.

Was geteekent, C. van Hiitsde. Ad. J. Obrcen.