is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwsgierige vrouwen. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t?z De Nieuwsgierige Vrouwen.

Leander.

Wat voor Sleutels?

Carolina.

Van de deur van 't huis, daar geen Vrouw in snag komen.

Leander.

Ja, ik heb die, ik wil het niet ontkennen.

Carolina.

Dat is de verzeekering die ik van u vorder; geef my die Sleutels.

Leander.

Maar... deze Sleutels... in uwe handen....

Carolina.

Zie eens, die fraaije oprechtheid, en de flaat,die men op uwe beloften en Eeden maaken kan !

Leander.

Indien ik ti wilde misleiden, zo kon ik u de Sleutels geven, en gaan 'er altyd met een myner Vrienden.

Carolina.

Ik geloof niet, dat gy, om my te bedriegen, de hulpmiddelen van een ander zoudt willen afbedelen; ontbreken u de fleutels , zo zult gy ook geen lust hebben om 'er meer te gaan. Indien gy my bemint, Leander, zo weiger my dezelve niet.

L e-