is toegevoegd aan je favorieten.

De burgemeester, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 DE BURGEMEESTER,

blasdorf. V

Gy hebt in krygsdienst geweest, als...

gotthelf.

Ik verzoek u, heer burgemeester, ondervraag my niet verder. Ik zal vergeetcn , wat ik was, en op den rand myns levens te vreden zyn , ais de Hemel my flechts zo veel geeft, dat ik niemand meer om aalmaesfen behoeve aan te fpreeken. Genoeg, ik heb onverfchrokken en getrouw gediend; dit getuigen de lidteekenen, waarmede myn lyf overdekt is, en die my in meer dan een' veldilag met den dood hebben bekend gemaakt.

de stadsschryver, ter zyde.

Juist! myn oudfte broeder wierd foldaat. Had' men u maar kapot gefchoten!

blasdorf.

En tot belooning uwer getrouwe diensten laat men u gebrek lyden.

gotthelf.

Helaas! en wat my nog ongelukkiger maakt, door myne eigen fchuld ! Had ik in tyds verzocht, en wat ik zocht, niet getrotfeerd, licht.... Maar, genoeg Nu is het te laat. Ik ben alleen hier gekomen, om in het armenhuis cn weeshuis myner vadcrftad eene plaats voor my en myn' zoon te verzoeken/

de stadsschryver , ter zyde.

Ja, eerst in de boeijen, en dan aan de galg.

b l a s-