is toegevoegd aan je favorieten.

De burgemeester, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. iQi

blasdorf.

Gy heet?

g o t t h e l-f.

Gotthe'.f heet ik. db stadsschryvf.r, verfchrMende, ter zyde. ■ • Duivels! zo heet rrryn oudfrc broeder.

blasdorf.

Dat is uw doopnaam.

gotthelf.

Myn' familienaam zou ik gaarne verzwygen, tot ik weet, of 'er nog vrienden van my in leeven zyn , en tot ik by geruchte uit hunne karakters kan oordeelen, of zy zich niet zouden fchaamen , een' elleudigen bedelaar tot naastbeftaanden te hebben ; want, in dat geval , ben ik vast voornemens, my nimmer aan hen bekend te maf.kcn.

de stadsschryver, verheugd, ter zyde.

Recte bene! Waarachtig, de kaerel heeft verfrand.

blasdorf.

Maar hoe kan dat gaan, goede man, daar ik bewyzen hebben moet, of gy waarlyk van hier geboortig zyt, eer ik uw verzoek gohoor kan, veriecnen? de stadsschryver, ter zyde.

Lieve Hemel! wat al ondervraagen tot in het oneindige !

Overluid.

Laat het nu zo wel zyn, heer burgemeester.

G 3 BLAS-