is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelspectator

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa DE TOONEELSPECTATOR.

Tooneels. Het is opgericht door onze achtenswaard;ge voorvaderen, tot aankweking van Taal-, Dicht en Zedek unde ; deftige Treurfpeien, en leerzame Blij fpelen, overeenkomftig de fchoone natuur, en het gezond vernuft, in fchoone taal daar gefield, kenfehetften het caracter onzer oude Dichteren. Wie durfde denken, dat hunne nakomelingen ons zouden Overtlelpen met het monder der Operaas , een voortbrengfel van het wellustig Ital.è'n , en wel in een' tijd waarin de Natie verre af was van het groote caracter der oude eerwaardige landbewoners ? een gedrochtelijke vinding , die onze flraten van zingende jongens , en dus van losfe koppen voorziet; een vinding, waarin het verftand alle oogenblikken onlijdelijke fchokken ontfangt, en al het natuurlijke allerjammerhjkst word gerabraakt. Wie kan zich eene Catalogue verbeelden, waarop een ons onteerende Waltron, een godlooze Mahomet, een zotte Zelmire, een onnatuurlijke Indianen in Ergcland , een noch zotter Menfchenbaat en Berouw, een Olimpia , met recht gekastijd in den denker van den 12 Maart, 1764.) Ceene eeuwige fchandzuil voor de Vertalers O eene Geveinsde Zotheid door Liefde, een bordeelachtige Doodelijke Minnenijd , en meer diergelijk niet noem waardig tuig , de groote meerderheid uitmaakt ? Intusfehen bleven de fraaifte voortbrengfels van het menschüjk vernuft, achter de bank leggen. Wij zeggen , wie durfde dit alles denken ? En evenwel het is waarachtig.

Wij bedreden deze monfterlijke Stukken, en hadden het genoegen, den bijval der braafde en kundigde lieden te venverven , en ons met een menigte fraaije aanmerkingen, noch onderons berustende, vereerd te vinden; weshalve wij bedoten ons werk Maandelijks, Stuksgewijze, uit te geven; dan, daar wij, met onuitfpreeklijk

ver-