is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der Nederlandsche dichters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIN-KRAGT.

Stel ik mijn bewogen fluit,

Tot een Oogen-lof-geluid,

Van mijn waarde roselijn;

Fluks vinde ik de min bij mijn:

Die mij, met een zoet gefchal,

Voorzingt, hoe ik fpeelen zal.

Zoo ik 't fnaaren - fpeelen Haak,

En aan 't naare zuchten raak;

Zoo 'k mijn wangen, door den rouw,

Met een' traanen-vloed bedouw;

Hij, als trof hem mijne pijn,

Kan niet zonder zuchten zijn;

Hij, als waar mijn fmert zijn wee,

Is tot droevig fchreiën reê.

Zoo ik in mijn harte klaag

Om de wonden, die ik draag;

Om de vlam, in mij gelticht,

Door een wonder Oogen-licht;