is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoenmaker van Damaskus, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p2 DE SCHOENMAKER VAN DAMASKUS,

ATALIDA, met de meeste tederheid. Gy wilt my dan ook doen derven?

HERCIDUS.

En zoud gy de vreesfelykfte verbindtenis kunnen overleven? Kom, volg my. De uitflag is onzeker: bet geluk kan ons dienen, en, zo wy echter beiden fterven moeten, dan fterve men al trachtend om ons verloren geluk te hervinden.

ATALIDA.

Gy wilt dan? ik weêrftreef niet langer; ik geef my aan u over.

HERCIDUS, met vervoering. Ik vind eindelyk myne geliefde weder! (Hy neemt haar by de hand, en is gereed haar weg te geleiden.) * ATALIDA.

Hemel! ik hoor gerucht! men komt... uwe dood is onvermydelyk.

HERCIDUS.

Ik veracht en braveer die.

ATALIDA, hem met geweld wegdringende. Vlugt!

HERCIDUS.

Nooit!

ATALIDA, met meer kracht. Vlugt, zeg ik u, ik wil het, ik beveel het u; gehoorzaam my, zo gy my warelyk bemint. (Hercidus verwydert zich.) Ach! het lot is dan nimmer moede van ons te vervolgen!

FT F-