is toegevoegd aan je favorieten.

De schoenmaker van Damaskus, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 DE SCHOENMAKER VAN DAMASKUS,

NADIR.

Een eerelyk rechter behoeft geen richtfnoer dan zyn geweten. (Tegen Ali.) Men ga hem dadelyk in zyne bediening aanltellen»

MORAD.

Vaar wel, rechtvaardige, roemwaardige en cdclaarti;ie bacha! Op myn' kadies woord beloof ik u, dat ik u dtk.naals zil komen bezoeken; wy zullen over flaatszaken redeneeren; wy zullen vrindfchnppelyk uit ééne pyp rooken, én uit éénen kop drinken. (Hy vertrekt met Ali.)

VIERDE T O O N E E L.

NADIR, AKOMET, HUSSEIN, PYRRHA, vrouwen, gevolg.

NADIR.

Iic heb een' kadi benoemd, die mogelyk op het eerste ge'.igt weinig eerbied, doch zeker welhaast veel vertrouwen verwekken zal. (Tegen Pyrrha.) Laat ik my thans met eene tederer zorg bezig houden. Wat denkt, wat zegt, wat doet myne Atalida?

PYRRHA.

Zy verwacht het plegtig ooienblik...

N a DIR , met onrust. Zonder ongeduld.

PYRRHA.

En zonder fchrik.

NA-