is toegevoegd aan je favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c roi )

Mtin Cfntï.

Pytter Breugeman. 176*2 Bote Winia. i"?6% Johannes Snip. 1767 Sceffen Suidema. 1770 Wouter Faber. i77o Willem de Roos. 1771

Perrus Johannes Wibr.-Knol* 1774''

Andrys Cupcrus. 1777

Lieuwe Reinders SynJa; 1747

Nicolaus Pofthumus. . j75t

Harmanus van Aflen. irjói

Johannes Fockema. jnfa

Boele Klaver. j.-Uq

Doede de Vries. 1770

Oegc Goslingh. *?s0

Rcinder van Kleïïem. 1780

^iofigunto €fncL

Jan Minnes Backer. 1720

Fhys de Haan. i72"q

Gerhardus Brantsma. 1746

Folkert Rypperda. „fo

Jonannes Ferblans. I7~t<

Jan Dockcs Siersma. t76z Arent vander Ley, Stods Bouw-

mee/ter*, ii~o

Bouwe Jelteraa. 1778

E 3 .fi*.