is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1779

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA AM-BOEKJE

Van de Wel Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGE, Gequalificeerde Perfoonen, enz. op

BATAVIA;

Mitsgaders

De Refpeftive Gouverneurs , Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo a!s dezelve" in wezen zyn bevonden ultimo December 1779.

Als meede alle de Gouverneurs Generaal3 zedert bet Jaar 1610.

Nevens de hooge en mindere Collegien e» Bediendens op de Buiten Comptoiren van NEDERLANDS INDIA.

Te Amsterdam,

By PETRUS SCHOUTEN en R E 1 N I E R OTTENS,

Boekverkoopers, 1781.

Met Privilegie van da Heeren Staat en van Holland enlFeJlvrieslaml*