is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1780

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N AAM-BOEKJE

Van de Wel Ed. Heeren der IOOGE INDIASCHE REGEERING&; Gequalificeerde Perfoonen, enz. op

BATAVIA-

Mitsgaders

p Refpe&ive Gouverneurs , Direéïeurs, ^Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, 200 als dezelve in wezen zyn I bevonden ultimo December 1780.

ilsmeedealle de Gouverneurs Generaal9 zedert bet Jaar 1610.

ïvens de hooge en mindere CoIIegien en lediendens op de Buiten Comptoiren vau

NEDERLANDS INDIA.

Te Amsterdam,

5y PETRUS SCHOUTEN ÏH RE I N I ER OTTENS,

Boekverkoopers, 1783.

Met Privilegie van de Heeren Staat en Van HollandenlVefivriesland,