is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in february 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAM-BOEKJE

Van de Wel Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGE, Gequalificeerde Perfoonen, enz. oj*

BATAVIA;

Mitsgaders

De Refpeétive Gouverneurs , Dire&euri, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in February 1787.

Alsmeede alle de Gouverneurs Generaal9 zedert het Jaar 1610.

jNeyens de hooge en mindere CoIIegien en j Bediendens op de Buiten Comptoiren van

NEDERLANDS INDIA.

Te Amsterdam,

:By petrus schouten en reinieb. o t t e N s,

Boekverkoopers, 1788.

Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland euWejlyrkslmh