is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgaande Eeuwe*, dikwils doorgebroken gefeest, waar door fciet alleen het platte La-nA van Hoïla'ad rot aan den R'iyn, maar ook het Taage gedeelte van de Provintie van Utrecht, tot boven Brcvkelcn toe, onder Water ge?5t 'is geworden. In deeze Eeuw maakt de meergemelde ftorm van den Janre 170?.. eevea Voorby Diemerdam, tsh gat in den Dyk va* ïiiim tweeëndertig Roeden. In de^ Kersvïoed van den Jaare 1717, flond het wfier aan der? Icruin van 'den Dyk, fckoon de Dyk zelve nog gelukkig behouden ifófef. In 't Jaar 1735. bevond men dat het Paalwerk en de Balken 6\z tien Dyk fchoorden, door een vreemd Zeege* Wormte geheellyk doorknaagd, en ten eenemaal nutteloos gemaakt waren. Dierhalven wierden Dykgraaf en Heemraaden , door de "Sraaten van nmam gemagtigd, om den Dyk, daar hy 't meest gevaar liep , met zwaart Keifteenen, in plaats van Paaien en Balken ^ te beielmtten, het geen ook 'federd in 't werk gefield is. De vernieuwde Dyk is, onder in fcynen aanleg, elf Roeden breed, en de buiten glooijing is beftort met Puin, 'waar op D % zwaa-