is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach voor meisjens, door meisjens. voor't jaar 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C So )

Twee paar jaarén! dat een tijdftip!

vier jaar weenens! —— groote Go< Nog maar één, maar één zulk tijdftip

ware een alkreislijkst lot ——

Duistre grafplaats, die 't gebeente

Van mijn' boezemvriend bewaart! Och! wierd heden dat gebeente

met sophia's asch gepaard! Daistre grafplaats! dierbaar voorwerp

van de wenfchen van mijn hart! Gij alleen kunt mij genezen

van mijn onweêrftaanbre fmart—« Wanneer zult ge u eens ontfluiten,

Voor sophia , dierbaar graf! Konde uw koude mij doen flerven

nimmer week ik van u af,

V. H,

ER.IE