is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1782. Bevattende het voornaamste, dat onder het opzigt van het Koninklyk genootschap der geleerden te Berlyn, is uitgegeven.