is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedkundige almanach, of kleine atlas van kerk- en waereldlyke gebouwen in de Vereenigde Nederlanden, voor den jaare MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «r )

Hier zet ik my een wyl tot fust/ Dit needrig groen is al myn lust! Myn ziel is aan dit graf gebonden» Het beige u, zalige ouders niet, Dat gy my dus verwyderd ziet; Hier heeft Natuur haar' wensch ge» vonden.

10 welk een aangenaam genot, Van 't hoogst genoegen! wie o God f 'Zou zig aan 'c Aardsch gewoel vergas* pen !

ïBy 't graf bezvvykt de tegenfpoéd «—m Wat is dees lieve rust my zoet —— tAch ! waarom kan ik ook niet fiaapen l

Myn vader fiaapt, myn moeder rust; Myn zielevreugd, myn huwlyks lust; Thans moet ik alles , alles derven t Waarom toen me al myn vreugde ont« vloog*

O dood ! floot ge ook toen niet myn oog !

Waarom moet ik als balling zwerven!

Zwyg, onbezonnen frerveling ! Zo 'k eens terltond myn' wensch ontving,