is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst om schoone kinderen te teelen [...]. Een handboek voor jonge echte lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï2S

heure verbeelding om den hals, en zelfs in het geheimfte oogenblik der liefde , hieldt zig heure verbeelding niet met heuren man, maar met Ypfilon bezig. Dit ging nu al zo voor en naa op denzelfden voet, voort; daardoor baarde zij die leelijke kinderen, die zodanig op den Hofraad gelijken , dat 'er niets anders dan alleen de pokdalen aan outbreeken. De kinderen hebben qok dezelfde hebbelijkheid van zig aangenaam te maaken, hun lagjen, al komt het ook uit graauwe oogen, is zo indringend, hunne fpraak zo welluidend, hunne omgang zo befchaafd en aartig , dat alle menfchen hen gaarn mogen lijden. Om kort te gaan, zij zijn bevallig in hunne manieren, maar anders ten uiterften leelijk. De goede vrouw verloor indedaad daardoor heur' goeden naam, en heur man is thands van haar gefcheiden, Maar de kinderen heeft zij bij zig behouden ; zij bemint die meer dan heur leven , en ziet met vermaak dat heur Ypfilon 'er zig over verblijdt.

OER=