is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 225 >

ceniga oogenblikken vooruit-y-naar de volmaaktfte rust! Aldaar verbeid zij u: gij behoeft u dan om haaren wil niet meer te bekommeren, neen, mijn Vriend! Gij hebt in dit geval flegts met u zelf te doen. Be» denk dit eens bedaardlijk, en leef!

Doe mij het vermaak, om mij ten fpoe. digften, volgens uwe belofte, de bijzonderheeden van Brusfel mede te deelen, maar laat ik uit uwe Brieven niet meer dat zwak befpeuren, dat mij waarlijk bedroefd. Stap te midden door de onheilen heen, met het oog op God gevestigd, en vergeet ze, die bereids agter uwen rug zijn.

ik hen enz.

ZES-