is toegevoegd aan je favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 229 J>*

zig reeds op eene aanzienlijke Burgerij beroemen kon.

De Heilige Maagd Gudule is de Patroones van Brusfel. Zij was de Dogter van den Graaf Witger en S. Amelbergen, de Nigt van Pepin dc Landen, bij gevolg naabloedverwante van dc H. Geertruide, Dogter van denzelven Pepin en eerfte Abdes van Nivelle. Na den dood haarer Ouders leefde zij als eene Heilige op het Kafteel de Ham , tusfchen Alost en Dendremonde, waar zij ftierf en begraaven werd. Ten tijde van Keizer Karei den Grooten bragt men het Lighaam deezer Heilige , van Ham naar Mortrèle, en van daar vervolgens naar Brusfel.

Paus Leo de derde zou in den jaare 804, op zijne rcize van Guiereij naar Ai'x, Brusfel bezogt, en bij die geleegenheid de Kerk van St. Pieter, te Uccle, omtrent een mijl van de Stad gelegen, ingewijd hebben.

Volgens eene ftandvastige overlevering zou men, omftreeks de helft der tiende eeuw, zeven Heeren gevonden hebben, die elk in den omtrek van de Brug van Brusfel hun Kafteel hadden. Bij elk van dezelven had men eenige Huizen gebouwd, zo P 3 dat