is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 74 )

tieeljvan bovan,heeft men de rninite plaatfen, zijnde zitbanken. De decoratien , in hun foort vrij goed en zijn door den Schilder Dheur vervaardigd.

Des winters fpeelt hier een franfche troep, drie a viermaal in de week, waaronder de zondag avond altoos vast een beurt heeft.

De tegenwoordige fpeelers komen mij voor, hun zaaken zeer wel te verftaan ; zij hebben ook geleegenheid om ze wel te verrigten, dewijl men zeer dikwils herhaalingen van geliefdkoosde Hukken heeft.

Ik heb niet kunnen bemerken, dat de toeloop tot dit vernuftig tijdverdrijf, zeer fterk zij. Er behoort iets grofs, iets fchreeuwends toe, om het gevoelpunt van het gros der Antwerpenaaren te treffen*

Ik bevond mij onlangs bij een Meester Goochelaar, die half naakt ontkleed, met allerlei foort van vuurwerk in den mond, het verfchriklijkst vuur, op zijn bloote armen, dijen en borften liet affluiten Hij was ongemeen hart om dit alles te verduuren; zoop ontzaglijk brandewijn en vloekte allerafgrijs. lijkst: dit trof de talrijke menigte aanfehouwers , die hem met verwondering aangaaptenHad de karei zig zelve kunnen radbraaken,

het