is toegevoegd aan uw favorieten.

Roméo en Julia, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 ROMÉO en JULIA,

Mevr. capellet. Eerst wete Julia...

De heer capellet. Eerbiedig mijn gezag! — *k Treed met géén kind in een voorwaerdelijk verdrag.

Mevr. capellet. Pligtlievende ouders zijn nogthans altoos genegen, Om eerst de neiging van hun kindren raedteplegen, ïn zulk een zaek, voor hun van 't uiterfte gcwigt.

De heer capellet. Dat ware iets nieuws! — Ik fchat den eerden kinderplïgt Gehoorzaemheid: — en wat zou, naer uw' waen, gefchieden. Zoo mij uw trotfche telg eens weörfliand durfde bieden? Mevr. capellet.

Een reedlijk voorftel...

De heer capellet.

Ha! — Begint men met een kind Te redelijken; — uit is 't ouderlijk bewind! Dus breekt men zelfs den band der alszinsnoodige orde, En leert het wufte kroost hoe 't wederfpannig worde... 't Zij heur begeerte of niet — ik fchik haer tot die trouw!

Mevr. capellet. Gij zijt te flreng, Mijnheer!

De