is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. de JPilde, als Beurtfchipper op Zwolle; W. van der Laak, als Bode van de Huweüjkszaaktn; //. Heespelink, als Stads Roêdraagende Bode; J. C. Tieleman en B. van Oosterhout, a's Schippers op Rotterdam, Delft en den Haag, te vernietigen; en midsdien, desclve perfoonen, in hunne refpective,posten, te herftellen.

a. De remotie van Elbert Hoogenbrik, als Schipper op Weesp, geftand te doen en te bevestigen.

3. De aanftelling van Jan van Veeren, in den zo évengemelden post van Schipper op Weesp; als ook van Evcrt Huijsman, als Appelraeeter, in plaats van de Ridder , wiens remotie, bij voorige Refolutiën is geftand gedaan, te bevestigen.

4. Het laatfte gedeelte van het voorzegde Rapport, betreffende de Requesten, door B. J. C. van der Meulen en J. Bik, de eerfte, wegens'zijne remotie alsAantekenaar of Factoor van de oude Vismarkt; en de tweede, wegens de recognitie op zijnen even gelijken post gelegd, ter Vergadering ingeleverd, in advies te houden en ter vifie te leggen tot Woensdug aanftaanden.

Is geleezen Rapport, hierna geïnfereerd, van het Committé van Algemeen Welzijn , als bij Refolutie van den i4den dezer Maand gecommitteerd, om te dienen van confideratiën en advies, op een adres van de Commisfie tot de Kerkelijke Zaakcn van de Nederduitfche Gereformeerde Gemeente binnen deze Stad, om daarbij aangevoerde redenen, verzoekende qualificatie, en, desnoods, last op Kerkmeesteren van de Nederduitfche Gereformeerde Kerken alhier, om aan de Vertooners te vejleenen, vrij acces en vifie, van alle de Boeken en Papieren, tot de voorzegde Kerken behoorende, en ónder hen berustende, met verbogen, om daaruit zodanige Copiën of Extracten te ligten, als de Vertooners zouden noodig oordeelen:

GE-